Оклузална повърхност

Оклузалната повърхност е повърхността на зъба, с която той контактува със своя антагонист и осъществява дъвкателната си функция. Такава повръхност е налична само при горните и долните странични зъби - молари и премолари. Резците имат режещ ръб, а канините - само връхче, когато не са абразирани.